Duurzame energie

In de strijd tegen de klimaatverandering legt Europa doelstellingen op aan alle lidstaten. Voor het aspect energieproductie is het aandeel hernieuwbare bronnen binnen de totale energiemix duidelijk bepaald. Zonder off- en onshore windproductie lukt het niet om deze doelstellingen te behalen.

Training is essentieel binnen de windindustrie om op veilig te werken. Tegen 2025 zijn er 280.000 extra werknemers nodig om de nodige capaciteit van 480GW te realiseren. Gezondheid en veiligheid zijn cruciaal binnen de windindustrie. Door globaal gestandaardiseerde trainingsschema’s te gebruiken zorgt Normec ISEC ervoor dat uw werknemers op een correcte manier getraind worden en hun werk op veilig uitvoeren binnen de windindustrie.

Gwo personen op containers in de hoogte

Heeft u een vraag of hulp nodig?
Neem dan contact op!

training