Aquafin infrastructuur

Bij inspectie en onderhoud van de riolering is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Wie voor werkzaamheden de rioolinfrastructuur van Aquafin betreedt, moet via een erkende instelling een opleiding volgen. Normec ISEC is door Aquafin erkend als opleidingsinstelling en biedt de trainingen Betreder Aquafin infrastructuur en Veiligheidswacht Aquafin. Hierin leren werknemers op een veilige manier de riolen en waterzuiveringsinstallaties te betreden of op te treden als veiligheidswacht.

Confined space trainingen

Om veilig te kunnen werken in besloten ruimtes, is een zeer specifieke, gespecialiseerde training noodzakelijk. Besloten ruimtes worden gekenmerkt door beperkte bewegingsruimte, geen of weinig licht, kans op zuurstoftekort, mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, en beperkte vlucht- en reddingsmogelijkheden. Wie voor bepaalde werkzaamheden een besloten ruimte moet betreden, leert in een training over de risico’s en over de maatregelen die veilig werken mogelijk maken. Een besloten ruimte training kan ook gericht zijn op de veiligheidswacht die toezicht houdt en eventueel een medewerker moet redden.

Besloten ruimte persoon in tunnel

Heeft u een vraag of hulp nodig?
Neem dan contact op!

training