Fire Team Leader training

De Fire Team Leader leidt een brandbestrijdingsteam. Om leiding te kunnen geven aan een industriële interventieploeg moet deze beschikken over de juiste vaardigheden, ervaring en kennis. Normec ISEC verzorgt trainingen die de Fire Team Leader klaarstoomt om incidenten in een industriële omgeving te bestrijden.

Fire Responder training

Voor risicovolle bedrijven zijn er de diverse opleidingen tot Fire Responder. Deelnemers worden vakbekwaam en leren gepast reageren bij calamiteiten. Na het doorlopen van een training beschikken de deelnemers over specifieke kennis en vaardigheden die, gelet op de veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf, nodig zijn om effectief op te treden.

man blust tank

Heeft u een vraag of hulp nodig?
Neem dan contact op!

training