13-03-2023

Kmo-portefeuille blijft toepasbaar

De kmo-portefeuille blijft ook na de beperkingen van januari 2023 toepasbaar op de opleidingen van Normec ISEC.

Vanaf januari 2023 is het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s. Dit betekent dat niet alle opleidingen en adviezen meer in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille. De veiligheidsopleidingen van Normec ISEC vallen wel binnen deze thema’s.

Normec ISEC is in het register te vinden onder registratienummer DV.O103653. U vindt hier een overzicht van het juiste registratienummer per opleiding voor het aanvragen van de kmo-portefeuille:

  • BSC-0000713 Global Wind Organisation Training Courses
  • BSC-0000716 IRATA en GOF Opleidingen
  • BSC-0000718 Industriële brandbestrijding
  • BSC-0000719 Nijverheidshelper op de werkvloer, basis en herhaling en EHBO opleiding
  • BSC-0000721 Opleiding betreder en veiligheidswacht besloten ruimte
  • BSC-0000722 Inzet Gevaarlijke Stoffen en Gaspakdrager

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille biedt ondernemers financiële steun voor het volgen van opleidingen en adviezen om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Lees meer over de kmo-portefeuille en hoe deze uw onderneming kan helpen.

kmo-portefeuille logo